Seminarium „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium
„Medycyna narracyjna.
Wartość opowieści o doświadczeniu choroby
w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”

które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r.
na Uniwersytecie Warszawskim

Narrative medicine, podejście w medycynie, dowartościowujące rozmowę z pacjentem oraz jego opowieść o doświadczeniu choroby, opracowane przez Ritę Charon i jej współpracowników z Uniwersytetu Columbia, rozwijane jest od kilkunastu lat na świecie.

Interdyscyplinarne seminarium „Medycyna narracyjna” to pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone tej problematyce. Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń polskich naukowców oraz lekarzy, którzy w swojej pracy badawczej lub praktyce klinicznej podejmują tematykę opowiadania o chorobie.

Chcielibyśmy spojrzeć na medycynę narracyjną z dwóch perspektyw: medycznej i humanistycznej, oraz zastanowić się nad możliwościami jej stosowania w polskiej opiece medycznej.

Proponujemy następujące zakresy tematyczne:

 • literaturoznawczo-filozoficzne podstawy koncepcji narrative medicine w ujęciu Rity Charon
 • medycyna narracyjna w praktyce klinicznej na świecie i w Polsce
 • kształcenie kompetencji komunikacyjnych studentów kierunków medycznych z wykorzystaniem podejścia narracyjnego (doświadczenia i perspektywy)
 • narracja jako narzędzie terapeutyczne w psychoterapii i w medycynie
 • filologiczne korzenie i inspiracje medycyny narracyjnej
 • rola języka w medycynie narracyjnej
 • psychologiczne i socjologiczne aspekty medycyny opartej na narracji
 • literackie doświadczenia lekarzy

Czytaj dalej

Opublikowano:


 

Rozmowa z Michaliną Krzyżak z Fudacji „Dr Clown”

Michalina Krzyżak Fudacja Dr ClownChoroba i hospitalizacja dziecka zawsze jest trudnym doświadczeniem dla niego i dla jego rodziców. Podkreśla się, że szczególnego znaczenia nabiera komunikowanie się personelu medycznego w opiece nad dzieckiem hospitalizowanym w oddziale. Procedura medyczna jest ważna, ale również komunikacja, jako element procesu leczenia. Co Pani o tym sądzi?

Oczywiście, odpowiednie podejście rodzica i personelu medycznego oraz rozmowa z dzieckiem, o tym co się dzieje, są bardzo ważnym elementem leczenia. Pobyt w szpitalu jest dla małego pacjenta nowym doświadczeniem i sposób w jaki rodzic lub opiekun będzie z nim o nastałej sytuacji rozmawiał, może zaważyć o komforcie psychicznym dziecka i jego nastawieniu do leczenia. Dzieci są wyjątkową grupą pacjentów, są bardzo silne i wytrwałe, ale też bezpośrednie i potrafią wyczuć, gdy coś jest nie tak. Warto też wspomnieć, że niektórzy pacjenci potrzebują dużo więcej czasu niż inni, aby zaufać nowym osobom, które spotykają na oddziałach, dlatego też należy wyczuć z jakim pacjentem mamy doczynienia i dostosować sposób komunikacji do jego potrzeb. Odwiedzając dzieci na oddziale onkologicznym, które są leczone od dłuższego czasu i znają już wolontariuszy naszej Fundacji, zdarzało się mi słyszeć od dzieci: a wiesz ciocia, mama była dzisiaj na rozmowie z lekarzem, a potem była jakaś taka smutna, ale nic mi nie powiedziała. Nie twierdzę, że powinniśmy mówić dzieciom wszystkie szczegóły, ale kompletna niewiedza może doprowadzić do jeszcze większych obaw i strachu.

Czytaj dalej

Opublikowano:


 

KOMUNIKACJA JEST JAK TLEN – Rozmowa z dr. Tomaszem Komendzińskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Tomasz KomendzińskiTomasz Komendziński – dr filozofii i kognitywista, autor kilkudziesięciu publikacji; szczególnie zainteresowany w badaniach inter i transdyscyplinarnych, badaniach dotyczących komunikacji (komunikacji jako podzielania), zaburzeń świadomości oraz neurorehabilitacji, a także podejściem 4E w odniesieniu do umysłu i poznania (embodied, extended, embeded, enacted) oraz tańcem i muzyką w perspektywie neuronaukowej, wizualizacją informacji i relacją sztuka – nauka.

W Laboratorium Neurokognitywnym koordynuje obszar zaburzeń świadomości i neurorehabilitacji oraz stworzoną przez siebie grupę międzynarodową InteRDoCTor (International-Interdisciplinary Research for Disorders of Consciousness in Torun). Założyciel i współredaktor pism Theoria et Historia Scientiarum. An International Journal for Interdisciplinary Studies. Pracownik Zakładu Kognitywistyki i Epistemologii na Wydziale Humanistycznym UMK oraz członek Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii na UMK.
» KOMUNIKACJA JEST JAK TLEN – Rozmowa z dr. Tomaszem Komendzińskim

Opublikowano:


 

Rozmowa miesiąca – z dr Anitą Kazdepka-Ziemińską rozmawia Katarzyna Jankowska


Dr n.med. Anita Kazdepka-Ziemińska, specjalista ginekologii i położnictwa.

Katarzyna Jankowska : Jakie motywy skłoniły Panią do wyboru ginekologii jako swojej specjalizacji medycznej?

Anita Kazdepka- Ziemińska : Przekonało mnie głównie położnictwo a szczególnie akt narodzin : nowe życie , mały człowiek – fenomen natury.

Jakie znaczenie w Pani opinii ma komunikacja medyczna w ginekologii?

Przeogromne. Zwłaszcza w momencie gdy trzeba przekazać złe wiadomości, np. o chorobie płodu. Zwykle jedna rozmowa ( ta pierwsza) nie wystarcza. Pytania rodzą się po kilku, kilkunastu godzinach. Te dobre – „przekazują się same”.

Czytaj dalej

Opublikowano:


 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie”

27-28 października 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Serdecznie zapraszamy na drugą konferencję z cyklu „Komunikacja w medycynie”, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2017 r. w Warszawie.

Zeszłoroczne spotkanie osób zajmujących się problematyką porozumiewania się z pacjentem zostało przyjęte z dużym entuzjazmem. Był to czas interdyscyplinarnej dyskusji przedstawicieli wielu dyscyplin badawczych oraz okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy o dobrych praktykach komunikacyjnych i dydaktycznych w Polsce i na świecie.

Konferencja w 2016 r. pokazała ogromną potrzebę mówienia o różnorodnych problemach dotyczących komunikacji w medycynie. W odpowiedzi na tę potrzebę zapraszamy na dwudniową konferencję, która będzie złożona z trzech głównych części:

 1. naukowo-badawczej – skupiającej naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji (medycznej, społecznej, językowej), a szczególnie te dotyczące porozumiewania się z pacjentem;
 2. dydaktycznej – obejmującej wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych;
 3. warsztatowo-szkoleniowej – skierowanej głównie do studentów, młodych pracowników opieki medycznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, na co dzień pracujących z pacjentami i ich rodzinami.

W programie przewidujemy:

 • wykłady zaproszonych gości
 • obrady w sesjach tematycznych, dotyczących takich zagadnień, jak:
  • medyczne, psychologiczne, socjologiczne, językowe i prawne aspekty rozmowy z pacjentem
  • perspektywy rozwoju medycyny narracyjnej w Polsce
  • badania nad kompetencjami zdrowotnymi (ang. health literacy) Polaków
  • metody nauczania komunikacji na polskich i zagranicznych uczelniach medycznych
 • sesję plakatową dla studentów i młodych badaczy komunikacji
 • warsztaty, czyli komunikacja medyczna w praktyce

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Abstrakty wystąpień nie dłuższe niż 300 słów prosimy przysyłać na adres: komunikacjamedyczna@gmail.com.

Zachęcamy także do zgłaszania propozycji poprowadzenia warsztatów z zakresu komunikacji w medycynie.
Na zgłoszenia warsztatów czekamy do 31 maja 2017 r. Abstrakty referatów i plakatów można przysyłać do 31 lipca 2017 r.

Organizatorzy:
Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej
Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM

Szczegółowe informacje na stronie: komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl

Opublikowano: