V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie”

v-konferencja-naukowa

Studium Komunikacji Medycznej WUM
Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej
Instytut Języka Polskiego UW
Pracownia Medycyny Społecznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
Studium Etyki Lekarskiej WUM
Centrum Nauk Humanistycznych i Społecznych Medycyny WUM

zapraszają do udziału
w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie”.
Konferencja odbędzie się 26-27 listopada 2021 r. (piątek i sobota)
i będzie miała charakter hybrydowy (odbędzie się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i w programie Zoom).

Czytaj dalej

Opublikowano:


 

III Konferencja Naukowa „Medycyna narracyjna”

medycyna narracyjna
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji Naukowej „Medycyna narracyjna”, która odbędzie się w tym roku w Krakowie 28 listopada. Konferencja ta już od dwóch lat gromadzi specjalistów w zakresie teorii i praktyki medycyny narracyjnej, będącej – najogólniej rzecz biorąc – nurtem wykorzystującym narzędzia charakteryzujące nauki humanistyczne w kształceniu klinicystów, który powstał jako gest sprzeciwu wobec dominującego od kilku dziesięcioleci ściśle biomedycznego modelu dydaktyki i praktyki.

Czytaj dalej

Opublikowano:


 

Autoryzacja pobrania narządów i tkanek – warsztaty w ramach cyklu konferencji naukowo-szkoleniowych

dn. 21 lutego 2020 r., godz. 15:30 Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK ul. Kurpińskiego 19, Bydgoszcz pod Honorowym Patronatem Prorektora ds. Collegium Medicum Prof. dr. hab. Jacka Manitiusa Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej

  Autoryzacja pobrania narządów i tkanek – warsztaty

Opublikowano:


 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści w doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Medycyna narracyjna. Wartość opowieści w doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”,
która odbędzie się 8 czerwca 2019 r. na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Inicjatorzy konferencji, kontynuując współpracę z twórczynią nurtu medycyny narracyjnej, prof. Ritą Charon z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku oraz jej zespołem, wdrażają starania o wprowadzenie tej idei w polskiej opiece medycznej.

Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń polskich badaczy z różnych dyscyplin oraz lekarzy, którzy w swojej pracy naukowej lub praktyce klinicznej podejmują tematykę opowiadania o chorobie.

Czytaj dalej

Opublikowano:


 

Dyskurs (para)medyczny

Dyskurs medyczny
Dyskurs medyczny realizują rozmaite teksty, również kultury, które były przedmiotem ogólnopolskiej konferencji naukowej.
W dniach 7-8 grudnia 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Dyskurs (para)medyczny. Gatunki, funkcje, przeobrażenia”, którą zorganizowali pracownicy Zakładu Edytorstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Problematyka konferencji obejmowała między innymi typologię tekstów w dyskursie medycznym, językowo‑kulturową wizję lekarza i przejawy dyskursu (para)medycznego w mediach. […] Artykuły zebrane w niniejszej publikacji podejmują problemy związane z następującymi zagadnieniami: dyskurs medyczny w ujęciu historycznym; teksty i gatunki w dyskursie medycznym; słownictwo specjalistyczne, medyczne w tekstach reprezentujących dyskurs medyczny; dyskurs medyczny w praktyce, zdrowie i choroba jako obraz literacki, a także problemy prawno-medyczne.
Ze Wstępu.

Opublikowano:


 

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej objęło patronatem program Apteczne (R)ewolucje

Czas na Apteczne (R)ewolucje – małe zmiany w aptece, istotne korzyści dla pacjenta.
Aż 85% pacjentów aptek uważa, że kultura osobista pracowników jest jedną z najważniejszych cech obsługi w tym miejscu – wynika z badania opinii, przeprowadzonego w ramach programu „Apteczne (R)ewolucje”. Respondenci wskazują także na szybkość obsługi – prawie 85% i uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi od farmaceuty na wszystkie zadane pytania – 84%.
Czy aptekarze są świadomi, jak ważna z biznesowego punktu widzenia jest jakość kontaktów na linii farmaceuta – pacjent? Co determinuje sukces apteki na rynku?
Czytaj dalej

Opublikowano: