I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie”

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie” odbędzie się 22 października 2016 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Celem konferencji jest refleksja nad tym, jak skutecznie uczyć w Polsce komunikowania się z pacjentem, aby poprzez dydaktykę poprawiać jakość relacji między chorymi i personelem medycznym, a tym samym podnieść skuteczność procesu leczenia.

Czytaj więcej »

Opublikowano:


 

Symposium IRCCH w Lugano

The 4th International Symposium on Healthcare Communication – Communicating for Patient Safety: Translating Health Communication Research into Education, Training & Clinical Practice.
Monday, 27th June 2016.
http://www.ircch2016.usi.ch/

Opublikowano:


 

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Komunikacja w Farmacji”

Komunikacja w Farmacji
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Komunikacja w Farmacji” organizowanej przez Koło Naukowe „Komunikacja w Opiece Medycznej” Sekcji Opieki Farmaceutycznej działające przy Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM UMK w Bydgoszczy oraz przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej.

Czytaj więcej »

Opublikowano:


 

Jakie znaczenie dla procesu leczenia ma właściwa komunikacja lekarza z pacjentem?

– Bez właściwego porozumienia lekarza z chorym proces leczenia nie jest możliwy – mówi w rozmowie z Iwoną Schymallą dr n. med. Katarzyna Jankowska, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

Jakie znaczenie dla procesu leczenia ma właściwa komunikacja z pacjentem?

Bez właściwego porozumienia lekarza z chorym proces leczenia nie jest możliwy. Właściwa diagnoza może zostać postawiona tylko na podstawie prawidłowo zebranego wywiadu. Odpowiednie przekazanie informacji o rozpoznaniu i wynikających z niego zaleceniach pozwala pacjentowi na realizację terapii. Komunikacja medyczna, rozumiana jako zebranie wywiadu, przekazanie informacji o rozpoznaniu i rokowaniu, przekazanie i przedyskutowanie z pacjentem zaleceń pozostaje współcześnie podstawowym elementem sztuki lekarskiej.

Czytaj dalej

Opublikowano: