I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie”


 
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie” odbędzie się 22 października 2016 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Celem konferencji jest refleksja nad tym, jak skutecznie uczyć w Polsce komunikowania się z pacjentem, aby poprzez dydaktykę poprawiać jakość relacji między chorymi i personelem medycznym, a tym samym podnieść skuteczność procesu leczenia.

Do dzielenia się doświadczeniami oraz dyskusji o nowoczesnych metodach nauczania komunikacji w medycynie zapraszamy przedstawicieli kilku środowisk:

– pracowników służby zdrowia, studentów (kierunków medycznych i innych, mających kontakt z pacjentami) oraz samych pacjentów. Te różne perspektywy pozwolą ukazać wielość i różnorodność potrzeb oraz możliwości w zakresie kształcenia umiejętności komunikacyjnych;

– badaczy i wykładowców z różnych dyscyplin naukowych, którzy w swoich badaniach lub działalności dydaktycznej podejmują problematykę komunikacji z pacjentem i mogą zaprezentować przykłady dobrych praktyk komunikacyjnych oraz sprawdzonych metod nauczania komunikacji – na świecie oraz w Polsce.

Na wystąpienia przewidujemy 15 minut. Zależy nam, aby przedstawiane referaty miały charakter praktyczny i pokazywały zarazem korzyści wynikające ze stosowania określonych metod kształcenia kompetencji komunikacyjnych, jak i różnego typu trudności w ich wdrażaniu i realizacji.

Ważnym punktem konferencji będzie panel dyskusyjny, w którym udział wezmą zaproszeni goście. Mamy nadzieję, że w toku dyskusji uda się wypracować podstawowe standardy prowadzenia atrakcyjnych zajęć z zakresu komunikacji, które będą odpowiadały potrzebom współczesnych pacjentów i wyposażą słuchaczy w umiejętności niezbędne w ich codziennej praktyce zawodowej.

http://komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl/


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/werther/ftp/kommedyczna/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399