I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Komunikacja w Farmacji”

Komunikacja w Farmacji
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Komunikacja w Farmacji” organizowanej przez Koło Naukowe „Komunikacja w Opiece Medycznej” Sekcji Opieki Farmaceutycznej działające przy Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM UMK w Bydgoszczy oraz przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej.

Czytaj więcej »

Opublikowano:


 

Jakie znaczenie dla procesu leczenia ma właściwa komunikacja lekarza z pacjentem?

– Bez właściwego porozumienia lekarza z chorym proces leczenia nie jest możliwy – mówi w rozmowie z Iwoną Schymallą dr n. med. Katarzyna Jankowska, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

Jakie znaczenie dla procesu leczenia ma właściwa komunikacja z pacjentem?

Bez właściwego porozumienia lekarza z chorym proces leczenia nie jest możliwy. Właściwa diagnoza może zostać postawiona tylko na podstawie prawidłowo zebranego wywiadu. Odpowiednie przekazanie informacji o rozpoznaniu i wynikających z niego zaleceniach pozwala pacjentowi na realizację terapii. Komunikacja medyczna, rozumiana jako zebranie wywiadu, przekazanie informacji o rozpoznaniu i rokowaniu, przekazanie i przedyskutowanie z pacjentem zaleceń pozostaje współcześnie podstawowym elementem sztuki lekarskiej.

Czytaj dalej

Opublikowano:


 

Sztuka rozmowy podstawą diagnozy

otwarcie-konferencji

Konferencję otworzyli: dr Katarzyna Jankowska, CM UMK, prezes PTKM oraz prof. Tomasz Pasierski, WUM członek Rady Naukowej PTKM

Komunikacja medyczna pozostaje w Polsce obszarem niedostatecznie zbadanym i mało docenianym. Tymczasem to właśnie od niej zależy często skuteczność leczenia.
Tematyka I. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Sztuka rozmowy podstawą diagnozy”, która odbywała się 10–11 kwietnia br. w Collegium Medicum Bydgoszczy, obejmowała, z jednej strony, aspekty etyczne, prawne i ekonomiczne komunikacji klinicznej, z drugiej zaś – umiejętności praktyczne potrzebne lekarzowi i farmaceucie do skutecznej komunikacji z pacjentem, problemy wynikające z niedostatecznego poziomu wyedukowania polskiego społeczeństwa w kwestiach zdrowotnych, a także problemy społeczne i kulturowe zaburzające porozumienie pomiędzy pacjentem i lekarzem.
 
Czytaj dalej

Opublikowano:


 

Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Sztuka rozmowy podstawą diagnozy”
Współpraca między lekarzem a pacjentem stanowi istotne ogniwo w procesie leczniczym. Lekarze coraz częściej wskazują na potrzebę doskonalenia umiejętności kontaktu z chorym. W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie kursami, w trakcie których medycy nabywają bądź doskonalą umiejętności budowania relacji oraz prawidłowej współpracy z pacjentem. Właściwa komunikacja personelu medycznego z chorym wpływa na podejmowanie decyzji dotyczących procesu leczenia oraz podnosi jakość usług świadczonych przez instytucje opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej »

Opublikowano: