Prof dr hab. Tomasz Pasierski

– Kierownik Zakładu Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

– Kierownik Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

– Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Bioetycznego i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej

Najważniejsze zainteresowania naukowe: Echokardiografia, farmakoterapia kardiologiczna, choroby serca w cukrzycy i przewlekłej chorobie nerek, Bioetyka i humanistyczne podstawy medycyny

Autor /redaktor 11 monografii książkowych i 120 artykułów naukowych.