Seminarium „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium
„Medycyna narracyjna.
Wartość opowieści o doświadczeniu choroby
w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”

które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r.
na Uniwersytecie Warszawskim

Narrative medicine, podejście w medycynie, dowartościowujące rozmowę z pacjentem oraz jego opowieść o doświadczeniu choroby, opracowane przez Ritę Charon i jej współpracowników z Uniwersytetu Columbia, rozwijane jest od kilkunastu lat na świecie.

Interdyscyplinarne seminarium „Medycyna narracyjna” to pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone tej problematyce. Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń polskich naukowców oraz lekarzy, którzy w swojej pracy badawczej lub praktyce klinicznej podejmują tematykę opowiadania o chorobie.

Chcielibyśmy spojrzeć na medycynę narracyjną z dwóch perspektyw: medycznej i humanistycznej, oraz zastanowić się nad możliwościami jej stosowania w polskiej opiece medycznej.

Proponujemy następujące zakresy tematyczne:

  • literaturoznawczo-filozoficzne podstawy koncepcji narrative medicine w ujęciu Rity Charon
  • medycyna narracyjna w praktyce klinicznej na świecie i w Polsce
  • kształcenie kompetencji komunikacyjnych studentów kierunków medycznych z wykorzystaniem podejścia narracyjnego (doświadczenia i perspektywy)
  • narracja jako narzędzie terapeutyczne w psychoterapii i w medycynie
  • filologiczne korzenie i inspiracje medycyny narracyjnej
  • rola języka w medycynie narracyjnej
  • psychologiczne i socjologiczne aspekty medycyny opartej na narracji
  • literackie doświadczenia lekarzy

Zapraszamy do nadsyłania propozycji 20-minutowych wystąpień. Adres do korespondencji to: medycynanarracyjna@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do dnia 8 kwietnia 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia wybranych abstraktów.

Referaty zaakceptowane przez recenzentów zostaną opublikowane w numerze tematycznym „Przeglądu Humanistycznego„, który ukaże się w 2019 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wymagana jest jednak rejestracja, tzn. przesłanie karty zgłoszenia:

 
Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, napoje i przerwy kawowe.

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Językiem konferencji jest język polski.

Terminarz:

Nadsyłanie propozycji wystąpień – do 8 kwietnia 2018
Powiadomienie o przyjęciu wystąpienia – do 30 kwietnia 2018
Rozesłanie programu seminarium – do 13 maja 2018
Zgłaszanie udziału biernego – do 20 maja 2018

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej
Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego
Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Komitet organizacyjny:

dr Marta Chojnacka-Kuraś – przewodnicząca
dr Antonina Doroszewska
mgr Agnieszka Kostrowiecka – sekretarz

Komitet Naukowy:

prof. Jarosław Barański
dr Antonina Doroszewska
prof. Jan Doroszewski
dr Aldona Katarzyna Jankowska – przewodnicząca
mgr Agnieszka Kaluga
prof. Marek Kulus
dr hab. Lena Magnone
prof. Roman Ossowski
prof. Tomasz Pasierski