Autoryzacja pobrania narządów i tkanek – warsztaty w ramach cyklu konferencji naukowo-szkoleniowych

dn. 21 lutego 2020 r., godz. 15:30 Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK ul. Kurpińskiego 19, Bydgoszcz pod Honorowym Patronatem Prorektora ds. Collegium Medicum Prof. dr. hab. Jacka Manitiusa Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej

  Autoryzacja pobrania narządów i tkanek – warsztaty

Opublikowano: