II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie”

27-28 października 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Serdecznie zapraszamy na drugą konferencję z cyklu „Komunikacja w medycynie”, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2017 r. w Warszawie.

Zeszłoroczne spotkanie osób zajmujących się problematyką porozumiewania się z pacjentem zostało przyjęte z dużym entuzjazmem. Był to czas interdyscyplinarnej dyskusji przedstawicieli wielu dyscyplin badawczych oraz okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy o dobrych praktykach komunikacyjnych i dydaktycznych w Polsce i na świecie.

Konferencja w 2016 r. pokazała ogromną potrzebę mówienia o różnorodnych problemach dotyczących komunikacji w medycynie. W odpowiedzi na tę potrzebę zapraszamy na dwudniową konferencję, która będzie złożona z trzech głównych części:

 1. naukowo-badawczej – skupiającej naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji (medycznej, społecznej, językowej), a szczególnie te dotyczące porozumiewania się z pacjentem;
 2. dydaktycznej – obejmującej wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych;
 3. warsztatowo-szkoleniowej – skierowanej głównie do studentów, młodych pracowników opieki medycznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, na co dzień pracujących z pacjentami i ich rodzinami.

W programie przewidujemy:

 • wykłady zaproszonych gości
 • obrady w sesjach tematycznych, dotyczących takich zagadnień, jak:
  • medyczne, psychologiczne, socjologiczne, językowe i prawne aspekty rozmowy z pacjentem
  • perspektywy rozwoju medycyny narracyjnej w Polsce
  • badania nad kompetencjami zdrowotnymi (ang. health literacy) Polaków
  • metody nauczania komunikacji na polskich i zagranicznych uczelniach medycznych
 • sesję plakatową dla studentów i młodych badaczy komunikacji
 • warsztaty, czyli komunikacja medyczna w praktyce

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Abstrakty wystąpień nie dłuższe niż 300 słów prosimy przysyłać na adres: komunikacjamedyczna@gmail.com.

Zachęcamy także do zgłaszania propozycji poprowadzenia warsztatów z zakresu komunikacji w medycynie.
Na zgłoszenia warsztatów czekamy do 31 maja 2017 r. Abstrakty referatów i plakatów można przysyłać do 31 lipca 2017 r.

Organizatorzy:
Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej
Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM

Szczegółowe informacje na stronie: komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl

Opublikowano:


 

Symposium IRCCH w Lugano

The 4th International Symposium on Healthcare Communication – Communicating for Patient Safety: Translating Health Communication Research into Education, Training & Clinical Practice.
Monday, 27th June 2016.
http://www.ircch2016.usi.ch/

Opublikowano: