Członkostwo

Kto może zostać członkiem POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI MEDYCZNEJ?

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec, uznający statut Towarzystwa, posiadający wyższe wykształcenie medyczne, albo inne wykształcenie wyższe i wykonujący funkcje wymagające wiedzy z zakresu komunikacji medycznej lub prowadzący badania naukowe dotyczące komunikacji medycznej i zdrowotnej.
Członkiem nadzwyczajnym może zostać student kierunku mieszczącego się w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, lub innych kierunków, na których naucza się wiedzy z zakresu komunikacji medycznej, po zaliczeniu co najmniej drugiego roku studiów. Członkowie nadzwyczajni po ukończeniu studiów nabywają praw członków zwyczajnych. Członkostwo nadzwyczajne ustaje w przypadku nie ukończenia lub rezygnacji ze studiów.

Deklaracje rozpatruje zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia złożonej deklaracji należy opłacić składkę
członkowską w wysokości 100 zł (studenci 50 zł) należy wpłacać na konto Polskiego
Towarzystwa Komunikacji Medycznej : 16 1240 3493 1111 0010 6463 1867

Składki członkowskie obowiązują przez cały okres bycia członkiem Towarzystwa

Deklaracja członkowska PTKM (PDF)

Deklaracja członkowska PTKM (DOC)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/werther/ftp/kommedyczna/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399