Dyskurs (para)medyczny

Dyskurs medyczny
Dyskurs medyczny realizują rozmaite teksty, również kultury, które były przedmiotem ogólnopolskiej konferencji naukowej.
W dniach 7-8 grudnia 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Dyskurs (para)medyczny. Gatunki, funkcje, przeobrażenia”, którą zorganizowali pracownicy Zakładu Edytorstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Problematyka konferencji obejmowała między innymi typologię tekstów w dyskursie medycznym, językowo‑kulturową wizję lekarza i przejawy dyskursu (para)medycznego w mediach. […] Artykuły zebrane w niniejszej publikacji podejmują problemy związane z następującymi zagadnieniami: dyskurs medyczny w ujęciu historycznym; teksty i gatunki w dyskursie medycznym; słownictwo specjalistyczne, medyczne w tekstach reprezentujących dyskurs medyczny; dyskurs medyczny w praktyce, zdrowie i choroba jako obraz literacki, a także problemy prawno-medyczne.
Ze Wstępu.

Opublikowano:


 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/werther/ftp/kommedyczna/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399