Materiały szkoleniowe

EMPATIA – protokół przekazywania złych wiadomości
Establishing Communication Skills Training in a Post-Communist Country – the example of Poland