II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści w doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści w doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”, 8 czerwca 2019 r. na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

 
Inicjatorzy konferencji, kontynuując współpracę z twórczynią nurtu medycyny narracyjnej, prof. Ritą Charon z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku oraz jej zespołem, wdrażają starania o wprowadzenie tej idei w polskiej opiece medycznej.

plakat-medycyna-narracyjna

Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń polskich badaczy z różnych dyscyplin oraz lekarzy, którzy w swojej pracy naukowej lub praktyce klinicznej podejmują tematykę opowiadania o chorobie.

Chcielibyśmy spojrzeć na medycynę narracyjną z dwóch perspektyw: medycznej i humanistycznej, oraz zastanowić się nad możliwościami jej stosowania w Polsce.

Proponujemy następujące zakresy tematyczne (które nie wyczerpują listy możliwych do poruszenia zagadnień):

  • miejsce i znaczenie medycyny narracyjnej w praktyce klinicznej,
  • medycyna narracyjna w kształceniu kompetencji komunikacyjnych studentów kierunków medycznych w Polsce i na świecie – doświadczenia i możliwości,
  • źródła i metody medycyny narracyjnej w perspektywie interdyscyplinarnej,
  • literackie doświadczenia lekarzy.

Przewidujemy także sesję studencką, do udziału w której zapraszamy zainteresowanych tematyką konferencji studentów.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji 15-minutowych wystąpień. Adres do korespondencji to: narracyjna@gmail.com.
Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2019 r. Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia wybranych abstraktów.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł, dla studentów i doktorantów 50 zł.

Numer konta dla opłat konferencyjnych
45 1240 5211 1111 0010 8928 7571
Medycyna narracyjna
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, napoje, przerwy kawowe i obiad. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu i zakwaterowania.

 
Językiem konferencji jest język polski.

Aby wziąć udział w konferencji (jako uczestnik czynny lub bierny), należy się zarejestrować, tzn. przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA

Terminarz:
Nadsyłanie propozycji wystąpień – do 15 kwietnia 2019
Powiadomienie o przyjęciu wystąpienia – do 30 kwietnia 2019
Rozesłanie programu seminarium – do 13 maja 2019
Zgłaszanie udziału biernego – do 20 maja 2019

Organizatorzy:
Pracownia Komunikacji w Medycynie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK
Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego
Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej
Studium Komunikacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Komitet organizacyjny:
Przewodniczący: dr Aldona Katarzyna Jankowska (Collegium Medicum UMK)
Sekretarz: dr Marta Chojnacka-Kuraś (Uniwersytet Warszawski)
Z-ca przewodniczącego: mgr Oliwia Kowalczyk (Collegium Medicum UMK)
dr Antonina Doroszewska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
lek. Martyna Borowczyk (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
lek. Agata Stalmach-Przygoda (Collegium Medicum UJ)
mgr Maria Libura (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Organizatorzy sesji studenckiej:
Joanna Matjanowska (CM UMK)
Paweł Cybulski (CM UMK)
Hubert Syzdek (CM UJ)
Mateusz Potoniec (UJ)

Komitet Naukowy:
prof. Jarosław Barański
dr Antonina Doroszewska
prof. Jan Doroszewski
prof. Olga Haus
dr Aldona Katarzyna Jankowska – przewodnicząca
prof. Marek Kulus
prof. Roman Ossowski
prof.Tadeusz Parnowski
prof. Tomasz Pasierski
dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska
prof. Mariusz Wysocki


Konkurs

Zapraszamy wszystkich studentów oraz lekarzy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Opowieści o doświadczaniu choroby”.

Na prace konkursowe wykonane dowolną techniką plastyczną płaszczyznową czekamy do 3 czerwca. Pokaz prac oraz ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce podczas II Ogólnopolskiej Konferencji „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczaniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie konkursu. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres e-mailowy: opowiesciodoswiadczaniuchoroby@gmail.com

Regulamin
Załącznik 1. Karta zgłoszeniowa dla studentów
Załącznik 2. Karta zgłoszeniowa dla lekarzy


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/werther/ftp/kommedyczna/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399