II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie”

27-28 października 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Serdecznie zapraszamy na drugą konferencję z cyklu „Komunikacja w medycynie”, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2017 r. w Warszawie.

Zeszłoroczne spotkanie osób zajmujących się problematyką porozumiewania się z pacjentem zostało przyjęte z dużym entuzjazmem. Był to czas interdyscyplinarnej dyskusji przedstawicieli wielu dyscyplin badawczych oraz okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy o dobrych praktykach komunikacyjnych i dydaktycznych w Polsce i na świecie.

Konferencja w 2016 r. pokazała ogromną potrzebę mówienia o różnorodnych problemach dotyczących komunikacji w medycynie. W odpowiedzi na tę potrzebę zapraszamy na dwudniową konferencję, która będzie złożona z trzech głównych części:

  1. naukowo-badawczej – skupiającej naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji (medycznej, społecznej, językowej), a szczególnie te dotyczące porozumiewania się z pacjentem;
  2. dydaktycznej – obejmującej wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych;
  3. warsztatowo-szkoleniowej – skierowanej głównie do studentów, młodych pracowników opieki medycznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, na co dzień pracujących z pacjentami i ich rodzinami.

W programie przewidujemy:

  • wykłady zaproszonych gości
  • obrady w sesjach tematycznych, dotyczących medycznych i humanistycznych aspektów rozmowy z pacjentem, perspektyw rozwoju medycyny narracyjnej w Polsce, a także metod nauczania komunikacji na polskich i zagranicznych uczelniach medycznych
  • sesję plakatową dla studentów i młodych badaczy komunikacji
  • warsztaty

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Abstrakty wystąpień nie dłuższe niż 300 słów prosimy przysyłać na adres: komunikacjamedyczna@gmail.com. Zachęcamy także do zgłaszania propozycji poprowadzenia warsztatów z zakresu komunikacji w medycynie.
Na zgłoszenia warsztatów czekamy do 30 czerwca 2017 r. Abstrakty referatów i plakatów można przysyłać do 15 sierpnia 2017 r.

Organizatorzy:
Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej
Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa

Szczegółowe informacje na stronie: komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl