KOMUNIKACJA JEST JAK TLEN – Rozmowa z dr. Tomaszem Komendzińskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Tomasz KomendzińskiTomasz Komendziński – dr filozofii i kognitywista, autor kilkudziesięciu publikacji; szczególnie zainteresowany w badaniach inter i transdyscyplinarnych, badaniach dotyczących komunikacji (komunikacji jako podzielania), zaburzeń świadomości oraz neurorehabilitacji, a także podejściem 4E w odniesieniu do umysłu i poznania (embodied, extended, embeded, enacted) oraz tańcem i muzyką w perspektywie neuronaukowej, wizualizacją informacji i relacją sztuka – nauka.

W Laboratorium Neurokognitywnym koordynuje obszar zaburzeń świadomości i neurorehabilitacji oraz stworzoną przez siebie grupę międzynarodową InteRDoCTor (International-Interdisciplinary Research for Disorders of Consciousness in Torun). Założyciel i współredaktor pism Theoria et Historia Scientiarum. An International Journal for Interdisciplinary Studies. Pracownik Zakładu Kognitywistyki i Epistemologii na Wydziale Humanistycznym UMK oraz członek Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii na UMK.
» KOMUNIKACJA JEST JAK TLEN – Rozmowa z dr. Tomaszem Komendzińskim

Opublikowano:


 

Rozmowa miesiąca – z dr Anitą Kazdepka-Ziemińską rozmawia Katarzyna Jankowska


Dr n.med. Anita Kazdepka-Ziemińska, specjalista ginekologii i położnictwa.

Katarzyna Jankowska : Jakie motywy skłoniły Panią do wyboru ginekologii jako swojej specjalizacji medycznej?

Anita Kazdepka- Ziemińska : Przekonało mnie głównie położnictwo a szczególnie akt narodzin : nowe życie , mały człowiek – fenomen natury.

Jakie znaczenie w Pani opinii ma komunikacja medyczna w ginekologii?

Przeogromne. Zwłaszcza w momencie gdy trzeba przekazać złe wiadomości, np. o chorobie płodu. Zwykle jedna rozmowa ( ta pierwsza) nie wystarcza. Pytania rodzą się po kilku, kilkunastu godzinach. Te dobre – „przekazują się same”.

Czytaj dalej

Opublikowano:


 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie”

27-28 października 2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Serdecznie zapraszamy na drugą konferencję z cyklu „Komunikacja w medycynie”, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2017 r. w Warszawie.

Zeszłoroczne spotkanie osób zajmujących się problematyką porozumiewania się z pacjentem zostało przyjęte z dużym entuzjazmem. Był to czas interdyscyplinarnej dyskusji przedstawicieli wielu dyscyplin badawczych oraz okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy o dobrych praktykach komunikacyjnych i dydaktycznych w Polsce i na świecie.

Konferencja w 2016 r. pokazała ogromną potrzebę mówienia o różnorodnych problemach dotyczących komunikacji w medycynie. W odpowiedzi na tę potrzebę zapraszamy na dwudniową konferencję, która będzie złożona z trzech głównych części:

 1. naukowo-badawczej – skupiającej naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji (medycznej, społecznej, językowej), a szczególnie te dotyczące porozumiewania się z pacjentem;
 2. dydaktycznej – obejmującej wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych;
 3. warsztatowo-szkoleniowej – skierowanej głównie do studentów, młodych pracowników opieki medycznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, na co dzień pracujących z pacjentami i ich rodzinami.

W programie przewidujemy:

 • wykłady zaproszonych gości
 • obrady w sesjach tematycznych, dotyczących takich zagadnień, jak:
  • medyczne, psychologiczne, socjologiczne, językowe i prawne aspekty rozmowy z pacjentem
  • perspektywy rozwoju medycyny narracyjnej w Polsce
  • badania nad kompetencjami zdrowotnymi (ang. health literacy) Polaków
  • metody nauczania komunikacji na polskich i zagranicznych uczelniach medycznych
 • sesję plakatową dla studentów i młodych badaczy komunikacji
 • warsztaty, czyli komunikacja medyczna w praktyce

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Abstrakty wystąpień nie dłuższe niż 300 słów prosimy przysyłać na adres: komunikacjamedyczna@gmail.com.

Zachęcamy także do zgłaszania propozycji poprowadzenia warsztatów z zakresu komunikacji w medycynie.
Na zgłoszenia warsztatów czekamy do 31 maja 2017 r. Abstrakty referatów i plakatów można przysyłać do 31 lipca 2017 r.

Organizatorzy:
Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej
Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM

Szczegółowe informacje na stronie: komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl

Opublikowano:


 

Wyniki konkursu na esej „DIALOG NA ZDROWIE”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Dialog na zdrowie – znaczenie komunikacji w procesie leczenia” został rozstrzygnięty. Członkowie kapituły, po zapoznaniu się z pracami, wyłonili jako zwycięzców następujące osoby:
miejsce I Dominika Szubińska
miejsce II Monika Waligórska
miejsce III Nikoleta Liebner i Radosław Janicki
Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej

Opublikowano:


 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie”

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie” odbędzie się 22 października 2016 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Celem konferencji jest refleksja nad tym, jak skutecznie uczyć w Polsce komunikowania się z pacjentem, aby poprzez dydaktykę poprawiać jakość relacji między chorymi i personelem medycznym, a tym samym podnieść skuteczność procesu leczenia.

Czytaj więcej »

Opublikowano: