Książka – Semantyka bólu we współczesnej polszczyźnie

Semantyka bólu we współczesnej polszczyźnieKsiążka Semantyka bólu we współczesnej polszczyźnie to lingwistyczne ujęcie sytuacji odczuwania bólu fizycznego. Doświadczenie bólowe rozumiane jest jako zbiór różnorodnych czynników i okoliczności, które mają swoje językowe wykładniki. Za sprawą języka to skrajnie subiektywne przeżycie zostaje w pewnym stopniu zobiektywizowane i staje się dostępne dla innych ludzi. Ta funkcja języka wydaje się szczególnie istotna w komunikacji między pacjentem i personelem medycznym. Właściwe zrozumienie słów chorego, opisującego swoje odczucie bólowe, ma niemały wpływ na proces diagnozowania i leczenia.

Monografia Marty Chojnackiej-Kuraś jest pierwszym tego typu, wieloaspektowym opracowaniem polskiego języka bólu. Autorka analizuje rozmaite wyrażenia leksykalne, za pomocą których użytkownicy współczesnej polszczyzny charakteryzują różne właściwości doświadczenia bólowego; są to m.in. takie jednostki i konstrukcje, jak: ból, boleć, poboleć, rozboleć, ćmić, kłuć, łupać, rwanie w biodrze, strzykanie w kolanie, ostry/tępy ból, promieniujący/rozrywający ból, ból rozchodzi się po ciele, ból chwyta/łapie/atakuje kogoś, ktoś wije się z bólu. Istotną częścią rekonstruowanego obrazu bólu fizycznego są metafory pojęciowe, przedstawiające ból w kategoriach innych, bardziej oczywistych, wspólnych dla większości ludzi obszarów doświadczenia (takich jak: ostry lub ciężki przedmiot, ciecz, ogień, istota poruszająca się, przeciwnik). Badane przez autorkę wyrażenia i teksty potwierdzające ich użycie pochodzą ze słowników ogólnych polszczyzny oraz z zasobów internetowych (przede wszystkim z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, z portali i forów internetowych poświęconych tematyce zdrowotnej).

https://www.academia.edu/21061891/Semantyka_bólu_we_współczesnej_polszczyźnie


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/werther/ftp/kommedyczna/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399