Zadania 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 Studenckie Koło Naukowe Komunikacja w opiece medycznej sekcja opieki farmaceutycznej będzie realizować zadania:

  • organizacja konferencji „Komunikacja w farmacji” (główny cel, planowany termin to maj 2016)
  • finalizacja projektów rozpoczętych w poprzednim roku akademickim- „Ocena przydatności opieki farmaceutycznej w Polsce zdaniem pacjentów. Czy wprowadzenie tej formy aktywności farmaceuty w Polsce jest potrzebne?”, ”Stan obecny i perspektywy rozwoju opieki farmaceutycznej nad pacjentem onkologicznym i jego rodziną”, ”Lek oryginalny a generyk”
  • przeprowadzenie nowych badań – „Ocena wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i opiekunów na temat interakcji przyjmowanych leków z innymi lekami oraz substancjami, lub pokarmem”.
Opublikowano: